457 โรงแรม, 65,896 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2019)

No.104 APA Hotel〈โทยามะ〉

เข้าไป:
การเดินทางโดยรถไฟ: นั่ง โฮคุริคุ ชินคันเซ็น ขึ้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซโทยามะ ไปยังสถานี โทยามะ (ทางออกทิศเหนือ) จากนั้นใช้เวลาเดินเพียง 7 นาทีไปยังโรงแรม ทางรถยนต์: ทางด่วน โฮคุริคุ โทยามะ IC จากนั้นใช้เวลา 15 นาทีไปยังโรงแรม

076-432-1111